Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2018

pokrywka
pokrywka
9889 3b33 500
pokrywka
3973 35e9 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viablood blood
pokrywka
Ludzie też się zmieniają. Zmieniają się w zasadzie ciągle. Lubimy udawać, że ci, których znamy, pozostają tacy sami, ale zmieniają się z dnia na dzień, gdy wyciągają nowe wnioski, zdobywają nowe doświadczenia, przychodzą im do głowy nowe myśli. Może, jak twierdził Heraklit, nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki... Ale myślę, że mocniejsza byłaby taka metafora: nie można dwa razy spotkać tej samej osoby.
— Brandon Sanderson
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaapatyczna apatyczna

March 28 2018

pokrywka
1523 df65
Reposted bypedosoupmontakangusiastyauroraaakarrolkaamarusedhellmolotovcupcakeHanoiv3bsoHypothermiaKaviahradziwilltefancy-clapsEinhornZorroschaafgketzupacebulowabudasFukuronponurykosiarzkebabvxcqMojeZwojeamarusUtylizacjaKosmosustrangerthankindnesswrite-url-heremrsnobodyy

March 24 2018

pokrywka
Reposted frombluuu bluuu viapkz451 pkz451
pokrywka
2461 0bd6 500
Reposted fromkatsiu katsiu viapkz451 pkz451
pokrywka
5184 7771
Reposted fromdobby dobby viapkz451 pkz451
pokrywka
3455 c004 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaverdantforce verdantforce
pokrywka
5928 79c1 500
Reposted fromnutt nutt viaveritas1 veritas1
pokrywka
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapkz451 pkz451
pokrywka
1623 5afa
Reposted fromscorpix scorpix viakittylitter kittylitter
7514 6820
Reposted fromamatore amatore vialisiawiedzma lisiawiedzma
pokrywka
4225 d848 500
Reposted fromregcord regcord viakarrolka karrolka
5744 95eb 500

alecsgrg:

Path to tranquility | ( by Juuso Hämäläinen )
pokrywka

March 22 2018

pokrywka
0815 23b9 500
Reposted fromkrzysk krzysk viametafnord metafnord
pokrywka
1309 a67f 500
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viaPicki91 Picki91
pokrywka
9365 08f3 500
Reposted fromdeathtoscifi deathtoscifi viapkz451 pkz451
pokrywka
9350 7078
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viakittylitter kittylitter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl